Doel instelling

Stichting Hulp voor Anderen werd opgericht en notarieel geregistreerd op 21 september 1977 en is gevestigd te Grubbenvorst.

De stichting heeft ten doel het verstrekken van hulp aan anderen, met charitatieve motieven en het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Het vermogen van de stichting wordt besteed zowel aan plaatselijke als internationale doelen.

Top